Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về chuyển đổi số và báo cáo liên thông Chính phủ điện tử

Đăng ngày: 28-07-2020 | Lượt xem: 865
Sáng ngày 28/7/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngành tài nguyên môi trường và xây dựng Kế hoạch lưu trữ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục

tham dự buổi làm việc

Đại diện Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tham dự buổi làm việc

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì xây dựng Chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngành tài nguyên môi trường và xây dựng Kế hoạch lưu trữ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để có thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ Chương trình, Kế hoạch Tổng cục KTTV và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã trao đổi, thống nhất các nội dung về chuyển đổi số và lưu trữ tài liệu điện tử lĩnh vực Tổng cục KTTV quản lý như:

Cung cấp thông tin về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất các nội dung chuyển đổi số của lĩnh vực KTTV phục vụ xây dựng Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường theo Phiếu khảo sát và Dự thảo Chương trình.

Cung cấp thông tin về hiện trạng công tác lưu trữ và đề xuất các nội dung về lưu trữ tài liệu điện tử của lĩnh vực KTTV phục vụ xây dựng Kế hoạch lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Phiếu khảo sát.

Về Chuyển đổi số trong lĩnh vực KTTV gồm:

Tăng cường phát triển mạng lưới quan trắc KTTV phục vụ điều hành hồ chứa, quản lý cung cấp nước, phòng ngừa lũ lụt, hạn hán; đảm bảo cảnh báo, dự báo sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, sóng thần liên thông với hệ thống cảnh báo khu vực và thế giới.

Phát triển mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng ở các địa phương theo đặc thù ở từng nơi để nâng cao năng lực theo dõi, dự báo, phòng tránh thiên tai và đáp ứng các yêu cầu kinh tế - xã hội.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đường truyền theo hướng hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc truyền nhận dữ liệu theo quy hoạch mạng lưới giai đoạn từ năm 2016 – 2025 và tầm nhìn 2030, đồng thời xây dựng hệ thống ứng dụng và khai thác dữ liệu đa mục tiêu.

Đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật công tác dự báo, đo đạc quan trắc KTTV.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: