Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông và trên đất liền khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên

Đăng ngày: 27-10-2020 | Lượt xem: 656
Sáng ngày 26 tháng 10, bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, trong khi đó những ngày qua, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã làm nhiều người tử nạn, hàng chục người mất tích cùng nhiều thiệt hại của người dân.

Để đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo phục vụ ứng phó với các tình huống thiên tai, trong những ngày tới, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia: Thực hiện nghiêm túc Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo kịp thời mọi diễn biến của bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời bản tin phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng tránh, khắc phục hậu quả của bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét… cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết chủ động phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại của thiên tai.

2. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia chủ trì công tác dự báo bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét… thông báo đầy đủ, kịp thời cho các Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh để cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai cho địa phương phục vụ công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho các địa phương; chủ động đề uất thảo luận trực tuyến; tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo ảnh hưởng của bão và các thiên tai có liên quan.

3. Trung tâm Quan trắc KTTV: Theo dõi, giám sát và bảo đảm hệ thống mạng lưới các trạm quan trắc KTTV hoạt động bình thường. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực bảo đảm hoạt động, truyền số liệu từ các trạm quan trắc KTTV, đo mưa tự động phục vụ tốt công tác dự báo, cảnh báo KTTV.

4. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Duy trì và bảo đảm đường truyền, thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai.

5. Đài Khí tượng cao không: Chủ trì, phối hợp với các Đài KTTV khu vực có liên quan bảo đảm quan trắc khí tượng cao không và Rađa thời tiết; phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV bảo đảm thu nhận và chuyển giao đầy đủ, kịp thời số liệu vệ tinh khí tượng đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực đáp ứng các yêu cầu dự báo, cảnh báo KTTV, phối hợp với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia trong dự báo bão.

6. Liên đoàn Khảo sát KTTV: chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị, các phương án đo đạc phục vụ điều tra, khảo sát khi có yêu cầu.

7. Các Đài KTTV khu vực:

- Chỉ đạo các trạm KTTV trực thuộc triển khai phương án quan trắc; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính ác số liệu và truyền tin kịp thời trong mọi tình huống phục vụ tốt công tác dự báo bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; kiểm tra, đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho quan trắc viên khi thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo Phòng Dự báo và các Đài KTTV tỉnh trực thuộc theo dõi, dự báo sát mọi diễn biến của bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; phối hợp chặt chẽ, thường uyên thông tin về diễn biến bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét… đến Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn và Lãnh đạo các tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Đồng thời, gửi bản tin về Tổng cục KTTV theo quy định để phục vụ công tác đánh giá chất lượng dự báo.

8. Văn phòng Tổng cục KTTV triển khai phương án tuyên truyền để phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình thiên tai và công tác phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Tổng cục và chia sẻ cho các đơn vị trực thuộc.

9. Vụ Quản lý dự báo KTTV: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác dự báo của các đơn vị trong hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV quốc gia, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

10.Vụ Quản lý mạng lưới KTTV: đôn đốc Trung tâm Quan trắc KTTV, các Đài KTTV khu vực tăng cường công tác quan trắc thông tin, dữ liệu KTTV đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng số liệu của các trạm KTTV tự động, bán tự động, thủ công…phục vụ công tác dự báo, cảnh báo.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: