Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

Đăng ngày: 26-06-2020 | Lượt xem: 1065
Sáng ngày 24/6/2020, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Việt Bắc, Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái đã trao Quyết định cho ông Bùi Đức Tuấn, kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái đã trao Quyết định kéo dài thời gian cho ông Bùi Đức Tuấn giữ chức Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đọc Quyết định 338/QĐ-TCKTTV của Tổng cục KTTV ngày 22 tháng 6 năm 2020 về việc kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đối với ông Bùi Đức Tuấn kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đã được sửa  đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi tr ờng về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 3229/BTNMT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chủ tr ơng về công tác cán bộ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: