Họp trực tuyến: Làm việc với Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn về việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 305/TB-TCKTTV ngày 13/3/2020

Đăng ngày: 01-04-2020 | Lượt xem: 583
Sau buổi làm việc của Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn (KTTV) với Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng ngày 06/3/2020. Sáng ngày 1/4/2020, Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo về việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 305/TB-TCKTTV ngày 13/3/2020.

Các Đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến

Tham dự cuộc họp có Các Vụ: Quản lý Mạng lưới, Kế hoạch tài chính, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục; các Trung tâm Quan trắc KTTV, Thông tin Dữ liệu KTTV và Ban Quản lý các dự án KTTV

Tại buổi làm việc, Trung tâm Quan trắc KTTV đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng về các nội dung Trung tâm đã và đang triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc Trung tâm Quan trắc KTTV. Trung tâm đã triển khai nghiêm túc và đầy đủ các nội dung yêu cầu sau cuộc họp ngày 6/3/2020. Công tác cụ thể về kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Trung tâm Quan trắc đã đạt được đúng yêu cầu đề ra; Thông tư đã được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có cái nhìn rộng và xa hơn; Báo cáo chuyên đề về công tác kiểm định và phân tích môi trường cần tiếp tục nghiên cứu theo chiều hướng sâu hơn, có đánh giá cụ thể, đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả mang tính khả thi; Trung tâm Quan trắc KTTV phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế cần đề xuất rõ lộ trình cập nhật công nghệ và phương tiện đo KTTV để chủ động giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới; Tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị triển khai công việc đề ra.

Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: