Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Quản lý các dự án Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 12-11-2020 | Lượt xem: 2141
Sáng ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Quản lý mạng lưới KTTV; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Ban Quản lý các dự án KTTV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Quang Hà, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án KTTV trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, với sự nỗ lực phấn đấu, Ban Quản lý các dự án KTTV đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, duy trì tốt tổ chức bộ máy và biên chế, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động quản lý các dự án KTTV. Toàn bộ viên chức và người lao động được bố trí, sử dụng đúng công việc và phù hợp với chuyên môn chuyên ngành đào tạo.

Ông Nguyễn Quang Hà, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án KTTV

trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2020 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục KTTV và sự giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị chức năng, tập thể lãnh đạo Ban đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Ban đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV, triển khai kịp thời tới từng đơn vị trực thuộc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục; Chương trình công tác của Tổng cục KTTV và của Ban. Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, đôn đốc các Phòng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Tổng cục, các địa phương, các cơ quan liên quan để kịp thời trao đổi, giải trình, hoàn thiện các hồ sơ dự án trong quá trình xin ý kiến, thẩm định nhằm đẩy nhanh quá trình xem xét trình phê duyệt các hồ sơ dự án theo đúng quy định. Tập chung chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà thầu triển khai các hợp đồng đã ký, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để triển khai các gói thầu, kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo giải ngân kinh phí đã được bố trí cho từng dựa án theo đúng quy định. Triển khai công tác xây dựng, báo cáo, giải trình để cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án mời nhằm tăng cường cơ sở vật chất, năng lực cho công tác hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, dự báo, công nghệ thông tin KTTV. Năm 2020 Ban đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên còn một số công việc chưa theo đúng tiến độ làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của dự án. Chưa lường hết được các khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư, ảnh hưởng của dịch COVID và thiên tai, bão lũ.

Năm 2021, trong nhiệm vụ công tác năm, Ban tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo năng lực, bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp với từng vị trí việc làm. Xây dựng bộ máy có đủ năng lực thực hiện chức năng Tư vấn và cung cấp dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngay khi được giao, tổ chức quản lý hiệu quả nguồn vốn được giao, dảm bảo đúng tiến độ, chính sách hiện hàng, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học mới. Thực hiện công tác quản lý sát sao đối với các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng và các dự án đang triển khai. Đề xuất, mở mới các dự án giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ quản lý dự án với các chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Quản lý các dự án KTTV, đại diện các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án KTTV đạt được trong năm 2020, tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021. Ban Quản lý các dự án KTTV đóng vai trò rất quan trọng, là khâu nối quá trình đề xuất các dự án đầu tư và phát triển của Tổng cục, trong quá trình làm việc, mặc dù là đơn vị sự nghiệp nhưng công tác của Ban luôn liên kết với tất cả các đơn vị quan trọng của Tổng cục. Trong quá trình triển khai các dự án của năm 2020 có sự thay đổi lãnh đạo, các dự án kết thúc vẫn cần hoàn thành và điều chỉnh nhiều cho phù hợp, các dự án mở mới đều phải phê duyệt, điều chỉnh lại văn kiện dự án, đề cương nhiệm vụ, kế hoạch đấu thầu khó khăn hơn nhiều lần. Nhìn lại khối lượng công việc trong năm 2020, chúng ta ghi nhận những nỗ lực mà Ban Quản lý dự án đã hoàn thành. Trong năm 2021, Tổng cục trưởng mong muốn Ban Quản lý các dự án tập trung xây dựng mô hình tổ chức quản lý, phát triển Ban phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tập trung giải quyết tồn tại, khó khăn của những dự án chưa hoàn thành. Phối hợp với các Vụ chức năng xây dựng kế hoạch đầu tư có trọng điểm, hiệu quả, đón đầu xu thế phát triển của ngành KTTV. Ông tin tưởng với trình độ năng lực hiện có, Ban Quản lý dự án sẽ khắc phục được những khó khăn, tồn tại và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Ông Nguyễn Quang Hà, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án KTTV đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và sẽ phấn đấu cùng toàn thể cán bộ, viên chức đoàn kết thi đua, vận dụng vào công tác quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: