Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Tổng cục lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày: 23-03-2020 | Lượt xem: 936
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 2029-HĐ/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Bộ tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp. Sáng ngày 23/3/2020, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Trưởng phó các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng cục; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục; Trưởng các Đoàn thể của Tổng cục ở Hà Nội và các đầu cầu trực tuyến. Tổng số 72 đồng chí.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thái, bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã quán triệt một số nội dung quy định về tiêu chuẩn cơ cấu độ tuổi và phương án xây dựng nhân sự Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị thảo luận về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về quy trình, công tác bỏ phiếu. Qua quán triệt về tiêu chuẩn của người được giới thiệu, các đồng chí dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu các chức danh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí tham gia bỏ phiếu tại các đầu cầu trực tuyến

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: