Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021

Đăng ngày: 04-12-2020 | Lượt xem: 1052
Sáng ngày 4/12/2020, tại Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch, công tác năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong và Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị của Tổng cục KTTV: Các Vụ: Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch Tài chính; Các Trung tâm: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, Đài Khí tượng Cao không, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, Tạp chí KTTV, Liên đoàn Khảo sát KTTV, đại diện một số Đài KTTV khu vực cùng đại diện các Đài KTTV tỉnh trực thuộc Đài KTTV khu vực ĐBBB và viên chức của Đài.

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài cho biết: Năm 2020 Đài đã xây dựng và ban hành chương trình công tác năm của Đài, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đá đề ra. Đài đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành và đại phương, xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai phòng chống dịch covid 19 kịp thời, bố trí đầy đủ các phương án làm việc trong thời gian cao điểm diễn ra dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, cũng như triển khai hệ thống hồ sơ công việc đến cấp Trạm.

Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đối với công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai KTTV, Đài đã bám sát, tổ chức theo dõi và dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng KTTV thông thường, nguy hiểm theo 3 tiêu chí về tính kịp thời, đầy đủ và tin cậy cao. Đài đã cung cấp các bản tin, dự báo cảnh báo về các hiện tượng KTTV cho các cơ quan, ban ngành tại các địa phương trong khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là các bản tin chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, kỳ thi tuyển tốt nghiệp THPT cũng như các sự kiện khác. Đài đã triển khai đưa hệ thống hỗ trợ dự báo khí tượng SmartMet, mô hình ROMS dự báo sóng, dòng chảy ven bờ hàng ngày, dự báo sóng, dự báo nước dâng.

Đối với công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV, Đài đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trên toàn mạng lưới trạm và giám sát hệ thống các trạm khí tượng, đo mưa, đo gió, đo mực nước tự động. Đã tổ chức cho các quan trắc viên tham dự Hội thi Quan trắc viên giỏi cấp quốc gia lần thứ VI năm 2020 do Tổng cục KTTV tổ chức.

Đối với công tác thông tin dữ liệu KTTV, Đài đã đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống đặc biệt là các trạm đo mưa, đo gió tự động. Đảm bảo thông tin, truyền nhận obs Synop, obs Typ trong điều kiện thời tiết bất thường nguy hiểm.

Cũng tại Hội nghị, Đài cũng báo cáo về kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đài trong năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đài đã đạt được trong năm 2020. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Đài trong các hoạt động công tác trong năm 2020 từ công tác theo dõi, cập nhật liên tục, kịp thời tình hình thời tiết, các hiện tượng KTTV nguy hiểm cũng như cung cấp các bản tin chuyên đề phục vụ phòng chống thiên tai và các sự kiện quan trọng. Công tác điều tra cơ bản, chất lượng dự báo trong năm 2020 đều có bước tiến nhất định. Đặc biệt Ông đánh giá cao Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong các mặt công tác khác cũng như công tác phòng chống dịch Covid 19. Đặc biệt, Đài KTTV khuc vực Đồng bằng Bắc Bộ là Đài KTTV khu vực duy nhất chủ trì đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước và hoàn thiện nghiệm thu trong năm 2020.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ông đề nghị trong năm 2021, Lãnh đạo cấp Ủy Đài tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo”:

Đối với công tác mạng lưới: Tiếp tục duy trì hoạt động mạng lưới trạm ổn định, hệ thống trạm tự động đặc biệt trong thời điểm bão, lũ và tình hình thiên tai; Đổi mới công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đối với công tác dự báo: Đa dạng hóa bản tin, phục vụ các đối tượng khác nhau, cung cấp kịp thời các bản tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; Chi tiết hóa các bản tin KTTV đến cấp huyện, cấp xã; Đặc biệt quan tâm đến dự báo khí tượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương đáp ứng theo nhu cầu của từng tỉnh; Nâng cao năng lực dự báo của cấp tỉnh từ cơ sở vật chất đến trình độ chuyên môn.

Đối với các công tác khác: Tiếp tục chủ động đổi mới, đào tạo nâng cao trình độ quan trắc viên, dự báo viên; Phối hợp với các Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh xây dựng, đề xuất các Đề án phục vụ công tác quản lý KTTV, thi hành pháp luật ở các địa phương và phòng chống thiên tai; Phối hợp với các Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức công tác kiểm tra thi hành pháp luật cũng như nâng cao vị thế của ngành KTTV ở địa phương; Tăng cường công tác dịch vụ KTTV, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức của Đài.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong, Giám đốc Đài KTTV khu vực ĐBBB Võ Văn Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Thị Thu Huyền và Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV Nguyễn Văn Sự trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Toàn ảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Bùi Dịu

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: