Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 833
Sáng ngày 11/6/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội với nhiệm vụ: kiểm điểm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đóng góp ý kiến và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV, Chi ủy Chi bộ đã cùng với toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra, đồng thời luôn phối hợp có hiệu quả với chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã xây dựng Đề án thành lập Tổng cục KTTV trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 23 đơn vị trực thuộc Tổng cục; trình Tổng cục trưởng ký ban hành Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 144 tổ chức cấp phòng trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Chi bộ đã trình Bộ Đề án công nhận “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam”; Đề án thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam và phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Hội KTTV lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Vụ đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trình Tổng cục trưởng ban hành để triển khai thực hiện.

Bà Đỗ Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của người cán bộ, đảng viên; luôn nói và làm theo Nghị quyết của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản của cấp trên. Chi bộ đã từng bước đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng tư tưởng của đảng viên và quần chúng từ khi mới phát sinh, qua đó đã tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, dân chủ trong Chi bộ cũng như đơn vị. Vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ cũng như đơn vị không có hiện tượng mất đoàn kết và các vấn đề phức tạp về công tác chính trị tư tưởng của đảng viên và quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Chi bộ chú trọng, triển khai và thực hiện thường xuyên đến từng đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, Chi bộ đã bám sát và thực hiện triệt để kế hoạch chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục.

Ông Nguyễn Thanh Trường Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020- 2022, chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Chi bộ đăng lý các tiêu chí sau: Lãnh đạo chính quyền hoàn thành 100% kế hoạch được Tổng cục KTTV giao trong giai đoạn 2020-2022 và chương trình công tác hàng năm; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và tự giác học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ giới thiệu và kết nạp từ 1-2 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, ông đề nghị chi bộ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ sau: Đổi mới cách thức quản lý, công tác đào tạo, chủ động rà soát đề án vị trí, việc làm đặc biệt trong điều kiện phát triển ngành KTTV đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa, công tác đào tạo cần xây dựng được các quy chuẩn đầu vào cho các khóa học cũng như báo cáo các kết quả sau các khóa học cụ thể; Công tác thi đua, khen thưởng cần được chú trọng, gắn kết công tác tổ chức cán bộ với tuyên truyền, xây dựng các tấm gương điển hình tiên tiến từ công tác dự báo, mạng lưới, thông tin và dữ liệu; Tập trung nghiên cứu, thảo luận, quán triệt sâu sắc đến toàn thể Đảng viên quần chúng nhân dân Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên đặc biệt nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng bộ Tổng cục KTTV, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tại Đại hội này, ông đề nghị đơn vị phát huy tối đa tinh thần khách quan, công tâm, sáng suốt bầu ra chi ủy khoa mới, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Ngay sau khi được Ban Thường vụ Tổng cục chuẩn y kết quả, Chi ủy khóa mới cần tiến hành xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hành động cụ thể, triển khai thành công Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chúc mừng Ban chi ủy khóa mới 2020-2022

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: