Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Đăng ngày: 17-06-2019 | Lượt xem: 295
Tuần 23 năm 2019

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2019/Thang_6/tbhanhan-2019-taybac-23.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: