Thông tin hướng dẫn, cập nhật của ủy ban thiết bị và phương pháp quan trắc - CIMO (WMO-số 8) - Bản tin KHCN&HTQT Quý II năm 2020

Đăng ngày: 30-06-2020 | Lượt xem: 4959
Ủy ban thiết bị và phương pháp quan trắc của Tổ chức Khí tượng thế giới - CIMO - The Commission for Instruments and Methods of Observation có nhiệm vụ thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động về tiêu chuẩn và khả năng tương thích của các thiết bị quan trắc cũng như phương pháp quan trắc được sử dụng bởi các thành viên trong hệ thống quan trắc toàn cầu của WMO.

Để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của thành viên và đáp ứng yêu cầu chung, mới đây CIMO cập nhật và đăng tải phiên bản số 8 để các thành viên xem xét, bao gồm:

Kể từ CIMO-16, một số bản cập nhật đã được phát triển và xem xét bởi Nhóm chuyên gia CIMO, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ các Ủy ban kỹ thuật WMO và các chương trình WMO khác. Cụ thể, cộng đồng giám sát khu vực băng quyển toàn cầu đã cung cấp hai chương mới:

+) Một chương chung về đo lường các biến đổi trong tầng băng quyển;

+) Một chương về các phép đo tuyết.

Tất cả các đề xuất này đã được Ban biên tập CIMO xem xét chi tiết và biên soạn thành Phiên bản sơ bộ 2018, trong đó mỗi phần trở thành một tập riêng, do đó cho phép cập nhật và xuất bản nhanh hơn trong tương lai.

Lưu ý 1: Mỗi chương được đề xuất để cập nhật có sẵn trong hai phiên bản. Phiên bản "track-change" hiển thị tất cả các thay đổi được thực hiện cho phiên bản 2014, được cập nhật vào năm 2017, hiển thị trong chế độ thay đổi theo dõi. Trong tệp phiên bản "clean", tất cả những thay đổi đó đã được tổng hợp, chỉnh sửa. Tổng quan về kích thước của các bản cập nhật được đề xuất có sẵn tại đây.

Lưu ý 2: Các số liệu và bảng bị thiếu trong phiên bản sơ bộ này sẽ giữ nguyên như phiên bản 2014, được cập nhật vào năm 2017 và sẽ được chèn trước khi xuất bản. Để kiểm tra, vui lòng truy cập phiên bản mới nhất của Hướng dẫn CIMO, có thể truy cập tại đây. Ngoài ra, định dạng của các tài liệu sẽ được hoàn thiện tại thời điểm xuất bản phiên bản mới.

Lưu ý 3: Đối với các chương không được liệt kê bên dưới, các thay đổi chưa được đề xuất và các chương sẽ giữ nguyên như phiên bản 2014, được cập nhật vào năm 2017.

Kết cấu thông tin nội dung các chương bao gồm:

Thông tin chi tiết có thể truy cập theo địa chỉ dưới đây

https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/Prelim_2018_ed/Preliminary-2018-edition.html

Trung tâm Quan trắc KTTV

Tổng hợp: Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: