Điện thoại : 02439364963 01:31 - 13/04/2021

Thời tiết trong ngày

Thời tiết ngày và đêm - 13/04/2021

Tin tức hoạt động

Làm việc với Vụ Nông nghiệp – Văn phòng Chính phủ về Quyết định ban hành cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. (07/04/2021)

Khí tượng thủy văn

Chỉ số tia cực tím ở cả ba miền đạt ngưỡng gây nguy hại rất cao (12/04/2021)

Biến đổi khí hậu

Hậu Giang xảy ra 10 điểm sạt lở đất bờ sông (12/04/2021)

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng giám sát hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn theo thời gian thực “KTTV Online” - Bản tin KHCN&HTQT quý IV năm 2020 (29/12/2020)

Hợp tác quốc tế

Hội thảo quốc gia “Dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp: Nhu cầu và cơ hội” (28/01/2021)

Truyền thông

Trao đổi chuyên gia về xâm nhập mặn và nắng nóng (09/04/2021)

Văn bản pháp quy

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (14/01/2021)